“Until now”.
‘In 30 jaar van Jongerenkoor Langeberg tot Zangkoor Jokola’.